Close

‼️ Warunki programu Mój Prąd 3.0

✅ dopłata wyniesie maksymalnie 3000 zł, jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji,
✅ budżet to 534 mln zł, pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin,
✅ rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 01.07.2021 planowo potrwa on do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,
✅ koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
✅ finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
✅ przedział mocy instalacji 2-10 kW,
✅ dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
✅ urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,
✅ dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
✅ Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania,

Podobne aktualności