Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

O czym trzeba pamiętać,
ubiegając się o dofinansowanie?

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł.
Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Czyste powietrze w liczbach

287856
szt
Złożone
wnioski
4997512727
Dofinansowanie
z wniosków
227087
szt
Podpisane
umowy
3827840107
Dofinansowanie
z umów

*  Źródło: czystepowietrze.gov.pl – dane od 19.09.2018 do 30.07.2021

Jak uzyskać dofinansowanie?

 • 1
  Zbadaj wymagania budynku – stan obecny i potrzeby budynku, które muszą być zawarte w audycie energetycznym lub uproszczonej analizie energetycznej. Zostaną one następnie zweryfikowane przez przedstawiciela WFOŚiGW.
 • 2
  Złóż wniosek  – będą one przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 3
  Podpisz umowę o dofinansowanie.
 • 4
  Złóż wniosek o płatności – mogą być wypłacane w kilku transzach.
 • 5
  Zakończenie przedsięwzięcia – Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
 • 6
  Rozliczenie przedsięwzięcia – Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.
CCHP ENERGIA

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami!

Zapytaj naszego doradcę!

Umów się na bezpłatną konsultację, NAPISZ lub ZADZWOŃ