Myśląc o korzyściach posłużymy się prostą zasadą: im mniej paliwa zużywasz do wytworzenia tych samych ilości energii elektrycznej i cieplnej, tym mniejsze ponosisz z tego tytułu koszty. Co to oznacza w praktyce? Kogeneracja przynosi szereg korzyści ekonomicznych, wizerunkowych, a wszystko to w zgodzie z naturą, środowiskiem i troską o przyszłe pokolenia.

Kogeneracja to przyszłościowe źródło energii zrównoważonej, automatyczna produkcja „własnego” prądu i ciepła, bezobsługowa instalacja, która pracując oszczędza dla Państwa.

Korzyści ekonomiczne – oszczędności

redukcja kosztów mediów – obniżenie rachunków za prąd i ciepło nawet o 40 %
szybki zwrot nakładów inwestycyjnych – instalacja może zamortyzować się już w ciągu 2-5 lat
redukcja strat spowodowanych przerwami w dostawie energii (kogeneracja w trybie zasilania awaryjnego)
obniżenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości powoduje automatycznie wzrost jej wartości rynkowej

Korzyści środowiskowe

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) o ok. 50 % w stosunku do systemów tradycyjnych
wykorzystanie ciepła odpadowego
potwierdzona świadectwem pochodzenia czystość wyprodukowanej energii (żółty certyfikat)

Komfort i zadowolenie

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) o ok. 50 % w stosunku do systemów tradycyjnych
wykorzystanie ciepła odpadowego
potwierdzona świadectwem pochodzenia czystość wyprodukowanej energii (żółty certyfikat)
CCHP ENERGIA

Dowiedz się więcej

Zapytaj naszego doradcę!

Umów się na bezpłatną konsultację, NAPISZ lub ZADZWOŃ