Oferujemy kompleksową obsługę Programu Czyste Powietrze

od przygotowania wniosku po wykonanie

1
Zweryfikujemy przedsięwzięcia z jakich mogą Państwo skorzystać.
2
Przygotujemy pełną dokumentację aplikacyjną wraz z audytem energetycznym.
3
Zrealizujemy projekt.
4
Zajmiemy się koordynacją procesu rozliczania.

W dniu 15.05.2020 r. weszła w życie nowa wersja Programu Czyste Powietrze, a wraz z nią szereg zmian związanych z przyznawaniem dotacji do wymiany pieca i termomodernizacji domów istniejących. Zmiany wprowadzone w regulaminie mają na celu uproszczenie zasad przyznawania dofinansowań, skrócenie czasu oczekiwania na decyzję oraz ograniczenie ilości dokumentów, które musimy załączyć do wniosku.

Najczęściej zadawane pytania dot. Programu Czyste Powietrze:

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne ogrzewanie, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku:

 • Kotły na paliwa stałe
 • Kotły olejowe
 • Kotły gazowe kondensacyjne
 • Węzły cieplne
 • Systemy ogrzewania elektrycznego
 • Pompy ciepła powietrzne
 • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
 • Na mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • Dotacja
 • Dotacja z pożyczką

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowanie mogą otrzymać osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, natomiast o poziom podwyższony mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

CCHP ENERGIA

Dowiedz się więcej

Zapytaj naszego doradcę!

Umów się na bezpłatną konsultację, NAPISZ lub ZADZWOŃ